نوشته ها

نرم افزار جیره نویسی فارسی گوسفند و بز (دام سبک)

جیره نویسی گوسفند و بز (دام سبک) در ایران معمولا به روش دستی بوده و از نرم افزارهای اختصاصی انگلیسی موجود در این زمینه کمتر استفاده می شود. از آنجائیکه این نرم افزارها به زبان انگلیسی هستند و مشخصات خوراک بیشتر بخوانید …

نرم افزار جیره نویسی فارسی گاو شیری NRC Dairy Cow

گروه دامیران نرم افزار فارسی جیره نویسی برای گله گاو شیری (گاو شیرده، گاو انتظار زایش، گاو خشک و تلیسه) براساس NRC Dairy Cow تهیه کرده است که می توانید با اطمینان، براحتی و بسرعت جیره دامها را بصورت خودکار بیشتر بخوانید …

نرم افزار جیره نویسی فارسی گوساله پرواری

جیره نویسی علمی و اصولی گوساله های پرواری موجب کاهش هزینه های تولید و بهبود عملکرد دام خواهد شد. جیره نویسی تخصصی گوساله پرواری با نرم افزار Beef NRC صورت می گیرد. اما این نرم افزار مشکلاتی از قبیل اجرا بیشتر بخوانید …

نرم افزار degra

نرم افزار محاسبه پارامترهای تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز

شرکت دامیران نرم افزار فارسی با نام Degra جهت محاسبه سریع و آسان پارامترهای تجزیه پذیری شکمبه ای مواد مغذی و پارامترهای تولید گاز (in vitro gas production) ارائه کرده است. همانطور که می دانید آزمایش های تجزیه پذیری شکمبه بیشتر بخوانید …