نرم افزار degra

نرم افزار محاسبه پارامترهای تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز

شرکت دامیران نرم افزار فارسی با نام Degra جهت محاسبه سریع و آسان پارامترهای تجزیه پذیری شکمبه ای مواد مغذی و پارامترهای تولید گاز (in vitro gas production) ارائه کرده است. همانطور که می دانید آزمایش های تجزیه پذیری شکمبه بیشتر بخوانید …