دانلود نرم افزار جیره نویسی اسب به زبان فارسی

نرم افزار فارسی جیره نویسی اسب

جیره نویسی اسب در ایران معمولا به روش جیره نویسی دستی بوده و از نرم افزارها و برنامه های کامپیوتری اختصاصی جیره نویسی اسب کمتر استفاده می شود. از آنجائیکه این نرم افزارها به زبان انگلیسی هستند و مشخصات خوراک آنها با خوراکهای ایران متفاوت است، متخصصان کمتر سراغ نرم بیشتر بخوانید …

دانلود نرم افزار جیره نویسی طیور به زبان فارسی

نرم افزار فارسی جیره نویسی طیور

گروه دامیران برنامه و نرم افزار کامپوتری فارسی برای جیره نویسی طیور ارائه کرده است. زمان آن است که به راحتی و با اطمینان با این نرم افزار، از نوشتن جیره گله خود لذت ببرید. پرورش طیور بومی و صنعتی اصول پرورش صحیح طیور نیازمند آشنائی با علومی مثل تغذیه، بیشتر بخوانید …

دانلود نرم افزار جیره نویسی دام سبک (گوسفند و بز) به زبان فارسی

نرم افزار جیره نویسی فارسی گوسفند و بز (دام سبک)

چکیده مطالب جیره نویسی گوسفند و بز (دام سبک) در ایران معمولا به روش دستی بوده و از نرم افزارهای اختصاصی انگلیسی موجود در این زمینه (غالبا براساس NRC) کمتر استفاده می شود. از آنجائیکه این نرم افزارها به زبان انگلیسی هستند و مشخصات خوراک آنها با خوراکهای ایران متفاوت بیشتر بخوانید …

دانلود نرم افزار جیره نویسی گاو شیری NRC به زبان فارسی

نرم افزار فارسی جیره نویسی گاو شیری NRC Dairy

با آموزش برنامه فارسی جیره نویسی کامپیوتری NRC Dairy، بهترین فرمول خوراک و بهترین فرمول کنسانتره را بصورت خودکار برای گاو شیری تنظیم کنید.

دانلود نرم افزار جیره نویسی گوساله پرواری به زبان فارسی

نرم افزار جیره نویسی فارسی گوساله پرواری

جیره نویسی علمی و اصولی گوساله های پرواری موجب کاهش هزینه های تولید و بهبود عملکرد دام خواهد شد. جیره نویسی تخصصی گوساله پرواری با نرم افزار Beef NRC صورت می گیرد. اما این نرم افزار مشکلاتی از قبیل اجرا شدن فقط در محیط داس، زبان انگلیسی، تنوع کم خوراکها، بیشتر بخوانید …