دانلود رایگان نرم افزارهای جیره نویسی و سایر نرم افزارهای علوم دامی و دامپزشکی

نرم افزارهای جیره نویسی از جمله پرکاربردترین نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده دانشجویان رشته های مرتبط با علوم دامی است. اکثر دانشجویان معمولا در نصب، استفاده و کار با این نرم افزارها مشکل داشته و نیازمند طی دوره آموزشی یا شرکت در کلاسهای جیره نویسی هستند. در این مجموعه سعی بیشتر بخوانید …

دانلود کتابهای علوم دامی و دامپزشکی

کتـاب جـداول ترکیبـات شـیمیایی منابـع خـوراک دام و طیور ایران این کتاب الکترونیک شامل مشخصات شیمیائی خورکهای ایران از قبیل انرژی و پروتئین و … است که در سال 1394 منتشر شده است. لینک دانلود 1 لینک دانلود 2 کتـاب احتیاجات غذائی گاو شیرده نسخه nasem 2021 این کتاب آخرین بیشتر بخوانید …