نرم افزار جیره نویسی گزارشگیر جیره

نرم افزار گزارشگیر جیره

شرکت دامیران نرم افزار گزارشگیر برای این نرم افزارها ارائه کرده است که می تواند فایل جیره نوشته شده توسط کاربر را خوانده و گزارش نهائی که شامل مقدار هر کدام از اقلام در داخل فیدر و فرمول کنسانتره در هر تن هست را در اختیار شما قرار می دهد.