صفر تا صد جیره طیور، جیه نویسی طیور بصورت تنظیم خودکار، آموزش جیره نویسی مرغ

برنامه و نرم افزار کامپوتری فارسی جیره نویسی طیور

چکیده مطالب گروه دامیران برنامه و نرم افزار کامپوتری فارسی برای جیره نویسی طیور ارائه کرده است. زمان آن است که به راحتی و با اطمینان با این برنامه و نرم افزار فارسی جیره نویسی از نوشتن جیره گله خود لذت ببرید. پرورش طیور بومی و صنعتی اصول پرورش صحیح بیشتر بخوانید …