احتیاجات غذائی گاو شیرده nrc nasem

نرم افزار فارسی جیره نویسی گاو شیری NRC Dairy

با آموزش برنامه فارسی جیره نویسی کامپیوتری NRC Dairy، بهترین فرمول خوراک و بهترین فرمول کنسانتره را بصورت خودکار برای گاو شیری تنظیم کنید.