دانلود رایگان نرم افزار مکمل نویسی معدنی ویتامینی

نرم افزار فارسی مکمل نویسی معدنی ویتامینی دام و طیور

به راحتی با نرم افزار فارسی مکمل نویسی دام و طیور، یک مکمل معدنی ویتامینی را برای فارم و گله یا کارخانه براحتی فرموله کنید. برای جیره نویسی یا مکمل نویسی اکسل را انتخاب می کنید یا نرم افزار؟ با کدام راحتید؟ جیره نویسی و مکمل نویسی کار سخت و بیشتر بخوانید …

نرم افزار جیره نویسی گزارشگیر جیره

نرم افزار گزارشگیر جیره

شرکت دامیران نرم افزار گزارشگیر برای این نرم افزارها ارائه کرده است که می تواند فایل جیره نوشته شده توسط کاربر را خوانده و گزارش نهائی که شامل مقدار هر کدام از اقلام در داخل فیدر و فرمول کنسانتره در هر تن هست را در اختیار شما قرار می دهد.

نرم افزار محاسبه تجزیه پذیری شکمبه ای و پارامترهای آزمون تولید گاز

نرم افزار محاسبه پارامترهای تجزیه پذیری شکمبه ای و آزمون تولید گاز

شرکت دامیران نرم افزار فارسی کامپیوتری با نام Degra جهت محاسبه پارامترهای تجزیه پذیری شکمبه ای (in situ degradation) و آزمون تولید گاز (in vitro gas production) ارائه کرده است. همانطور که می دانید آزمایش های تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز از مهمترین آزمایشهای دانشجویان تغذیه دام جهت بیشتر بخوانید …