نرم افزار degra دکتر محمدزاده دامیران

نرم افزار محاسبه پارامترهای تجزیه پذیری شکمبه ای و آزمون گاز

شرکت دامیران نرم افزار فارسی کامپیوتری با نام Degra جهت محاسبه سریع و آسان پارامترهای تجزیه پذیری شکمبه ای مواد مغذی و پارامترهای آزمون تولید گاز (in vitro gas production) ارائه کرده است. همانطور که می دانید آزمایش های تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز از مهمترین آزمایشهای دانشجویان بیشتر بخوانید …