نرم افزار گزارشگیر جیره

متخصصین تغذیه دام از نرم افزارها در جیره نویسی استفاده می کنند. برخی از این نرم افزارها اگرچه اطلاعات دقیقی در مورد ترکیب شیمیائی جیره در اختیار جیره نویس قرار می دهند، اما متاسفانه فرمول نهائی جیره را بایستی با انتقال اطلاعات به اکسل و محاسبات مجدد بدست آورد. بعنوان مثال اگرچه یک نرم افزار به شما ممکن است بگوید که چند کیلو دانه ذرت یا چند کیلو یونجه یا چند کیلو سبوس باید روزانه توسط دام مصرف شود، اما مقدار کلی مصرف کنسانتره در روز و ترکیب هر تن کنسانتره را در اختیار جیره نویس نمی گذارند.

مزایای نرم افزار گزارشگیر جیره

شرکت دامیران نرم افزار گزارشگیر برای این نرم افزارها ارائه کرده است که می تواند فایل جیره نوشته شده توسط کاربر را خوانده و گزارش نهائی که شامل مقدار هر کدام از اقلام در داخل فیدر و فرمول کنسانتره در هر تن هست را در اختیار شما قرار می دهد.

نرم افزار گزارشگیر جیره برای چه کسانی قابل استفاده است؟

کاربران نرم افزارهای جیره نویسی NASEM 2021، CNCPS، SRNS و LRNS می توانند با استفاده از این نرم افزار فرمول نهائی جیره را برای فیدر محاسبه کنند.

محصولات گروه دامیران: